විකල්පයන්:

කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය

1. කාගිල්ස් අලෙවිසැලකට ගොස් පහත සඳහන් තොරතුරු ඇතුලත් කර මුදල් තැන්පතු ස්ලිප් එක පුරවා මුදල් අයකැමිට භාර දෙන්න.

2. ගිණුම් හිමියාගේ නම <Loanme> ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය

3. පාරිභෝගික Ref අංක ක්ෂේත්‍රය මත ඔබේ ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න [L ******* ණය ගිවිසුම් අංකය]

4. ඔබේ ගෙවීම් කුවිතාන්සිය ළඟ තබා ගන්න

5. ණය මුදල් ආපසු ගෙවීම් ගිණුම්ගත කරනු ලබන්නේ ගෙවීම් කුවිතාන්සියේ ඡායාරූපයක් අප වෙත එවීමෙන් පසුව පමණි වට්ස්ඇප් අංකය: 0760977306

ඔන්ලයින් කාඩ්පත් ගෙවීම්

1. පහත "Repay the loan" බට්න් එක මත ක්ලික් කරන්න:

2. Loanme බට්න් එක මත ක්ලික් කරන්න

3. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න

4. මුදල සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න

5. මුදල සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න

6. 100% ස්වයංක්‍රීයයි - ගෙවීම් කුවිතාන්සිය යැවීමට අවශ්‍ය නැත

Pay&Go Kiosks (ගාස්තු රහිත)

1. ආසන්නතම Pay&Go Kiosk වෙත පිවිසෙන්න https://www.paygo.lk/KIoskLocations

2. "බැංකු සහ කල්බදු" තෝරාගන්න

3. <Loanme> ලාංඡනය මත ක්ලික් කරන්න

4. ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කර පද්ධතියෙන් ලබාදෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

5. ඔබ මුදල් ගෙවූ පසු කරුණාකර රිසිට්පත මුද්‍රණය කර ඔබ ළඟ තබාගන්න

6. 100% ස්වයංක්‍රීයයි - ගෙවීම් කුවිතාන්සිය යැවීමට අවශ්‍ය නැත

බැංකුව හරහා ගෙවීම් කිරීම

1. ඔබගේ ඔනල්යින් බැංකු ගිණුමට පිවිසෙන්න

2. «Transfer» තෝරාගන්න «New 3rd Party Account Transfer» තෝරාගන්න

3. ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල ඇතුළත් කරන්න

4. ඔබේ ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න

5. බැංකු විස්තර ඇතුළත් කරන්න:

  • ෆින්ටෙක් සොෆ්ට්වෙයා සොලුෂන්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
  • බැංකුව: කොමර්ෂල් බැංකුව
  • ශාඛාවේ නම: කොළඹ 07
  • ශාඛා කේතය: 050
  • Loanme ගිණුම් අංකය: 1000313336
  • Loanme ගිණුම් විස්තරය: [ණය ගිවිසුම් අංකය]

6. ණය මුදල් ආපසු ගෙවීම් ගිණුම්ගත කරනු ලබන්නේ ගෙවීම් කුවිතාන්සියේ ඡායාරූපයක් අප වෙත එවීමෙන් පසුව පමණි වට්ස්ඇප් අංකය: 0760977306

කොමර්ෂල් බැංකු සීඩීඑම් යන්ත්‍රය

1. <Loanme> බැංකු ගිණුම ඇතුළත් කරන්න: 1000313336

2. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කරන්න

3. ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල ඇතුළත් කරන්න

4. ප්‍Loanme ගිණුම් විස්තරය: [L ******* - ණය ගිවිසුම් අංකය]

5. ණය මුදල් ආපසු ගෙවීම් ගිණුම්ගත කරනු ලබන්නේ ගෙවීම් කුවිතාන්සියේ ඡායාරූපයක් අප වෙත එවීමෙන් පසුව පමණි වට්ස්ඇප් අංකය: 0760977306

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

ඔබගේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහා

සම්බන්ධතා

+94117877555

ලිපිනය

#321, ගාලු පාර,
කොළඹ 03

සේවා කාල සිමාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8am - 5pm